İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an-ı Kerim

Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar insanlığa yol gösterecek peygamberler göndermiştir. Emir, yasak ve öğütlerinin yer aldığı vahiylerle peygamberlerini desteklemiştir. Vahiylerin bir kısmı tamamlanmasının ardından sahifeler ve kitaplar şeklinde yazıya geçirilmiştir. İncil, Tevrat, Zebur ve Kur’an ilahi mesajın kitaplaşmış örneklerindendir.

Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c.) tarafından, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilen vahiylerin bir araya getirildiği son ilahi kitaptır. İslam dininin en temel kaynağıdır. İnanç, ibadet ve ahlak konularında insanlara yol göstericidir. Birey ve toplum hayatını düzenleyen kurallar, insanın ve evrenin yaratılışına ilişkin bilgiler; peygamberlerin, örnek şahsiyetlerin ve toplulukların kıssaları da Kur’an’da yer alan konulardandır.

İslam dininin ikinci temel kaynağı Hz. Peygamber’in (s.a.v.) örnek hayatını ifade eden sünnettir. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri hayatında uygulayarak Müslümanlara örnek olmuştur.

Kur’an, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirildiği şekliyle herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan tek ilahi kitaptır. Yüce Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’in korunan bir kitap olduğunu ‘’Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik, biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.’’ (Hicr suresi 9. ayet.) ayetiyle ifade etmiştir. Kur’an, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Arapça olarak vahyedilmiştir. Yüce Allah (c.c.), bütün topluluklara içlerinden birini peygamber olarak görevlendirmiş ve indirilen ilahî mesajını anlamaları için de vahyi o toplumun diliyle göndermiştir.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı geceye ‘’Kadir Gecesi’’ denir. Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı oluşu Kur’an-ı Kerim’ de şöyle ifade edilir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla 1. Şüphesiz Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik.
2. Bilir misin nedir Kadir Gecesi?
3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
5. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

(Kadir suresi, 1-5. ayetler.)

Yorum yapın