Değerler ve Değerlerin Kaynağı

Değer: Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalardır. Herhangi bir söz veya davranışın, doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü şeklinde tanımlanmasını sağlayan ana etken değerlerdir. Bu açıdan bakıldığında günlük konuşmalarda iyi, kötü kavramları kullanıldığında ahlâki değerler; güzel, çirkin kavramları kullanıldığında sanatsal değerler; helal, haram kavramları kullanıldığında dinî değerler kastedilir.

Değerler, maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi değer; kültürel, tarihî ve bilimsel değerlere verilen isimdir. Bir topluma ait yapılar, elbiseler, kullanılan araç ve gereçler maddi değer kapsamında değerlendirilir. Manevi değer ise bir topluma ait inanç, gelenek, örf, âdet, duygu, düşünce ve davranışlardır. Bazı eserler vardır ki hem maddi hem de manevi değerleri bir arada toplamıştır. Örneğin; tarihî camiler mimari açıdan maddi, dinî bir yapı olması nedeni ile de manevi yönü olan eserlerdir.

Toplumsal barış, huzur ve güven ortamının temin edilmesi açısından değerlerin çok önemli bir yeri vardır. İnsanlar hâl ve hareketlerine dinî, ahlaki ve hukuki değerlere uygun bir şekilde yön verirlerse toplumsal barış ve huzur daha kolay sağlanır. Aksi bir davranışta ise toplumda huzur ve güven kalmaz. Böyle bir ortamda da herkes huzursuz olur. Değerlerimizin, devletimizin devamı ve milletimizin varlığını sürdürmesi açısından da büyük önemi vardır. Örneğin inancımız, vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız, İstiklal Marşı’mız ve devletimiz bizler için önemli birer değerdir. Bizler önem verdiğimiz bu değerler için gerektiğinde canımızı seve seve feda etmekten kaçınmayız. Nitekim; 15 Temmuz akşamında vatanımız, bayrağımız, devletimiz ve bağımsızlığımız için genci ve yaşlısı ile ölüme koşarak, şanlı ecdadımızın Çanakkale’de yaptığı kahramanlığın bir örneğini sergilemiş bir milletiz.

Değerlerin temeli ailede atılır. Bu temel, yaşanılan sosyal çevre, toplum ve alınan eğitimle şekillenir ki en mükemmel şeklini de dinî inanç ve davranışla tamamlamış olur. Anne ve babaya hürmet etmek, yoksulları ve kimsesizleri gözetmek, büyükleri sayıp küçükleri sevmek, doğru ve dürüst olmak, adil ve güvenilir olmak gibi değerler temeli ailede atılan, toplumda gelişerek yaygınlaşan, bizi biz yapan değerlerimizdendir.

“Değerler ve Değerlerin Kaynağı” üzerine bir yorum

Yorum yapın